ПОЛІТИКА СТОСОВНО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ПЕРШІ РОКИ ІСНУВАННЯ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1918–1920-ТІ РР.).

  • Albert Venger

Анотація

Стаття присвячена аналізу політики Польщі стосовно Православної церкви в перші
роки існування держави. Висвітлюються негативні наслідки уніфікації культурного
життя у Другій Речі Посполитій та її вплив на Православну церкву.
Ключові слова: Православна церква, Польща, католики, політика.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ