ПРАКТИЧНИЙ ІММОРТИЗМ У ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ ДУМЦІ XI СТОЛІТТЯ

  • Anatoly Valchuk

Анотація

У статті доводиться, що іммортичні ідеї посідають чільне місце в українській думці
X століття. Розуміння та висвітлення проблем життя, смерті та безсмертя
перебувало під впливом соціально=історичних тогочасних реалій. Іммортичні ідеї
вплинули на формування світогляду населення України.
Ключові слова: життя, смерть, безсмертя, достойне життя, іммортизм.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ