СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА СТАВЛЕННЯМ ДО РЕЛІГІЇ

(на соціологічних матеріалах 70-х років XX століття)

  • Oksana Borutska

Анотація

Йдеться про деякі тенденції, а також інтенсивність та глибину релігійних переконань у
різних соціально=демографічних групах сільського населення. Простежується процес
самоідентифікації сільських респондентів різних груп (за віком, статтю, участю у
трудовій діяльності, освітою, належністю до прокомуністичних, а саме комсомольських
організацій) стосовно релігії, дотримання традиційних християнських свят і обрядів,
таїнств, відвідування сільськими мешканцями церкви тощо.
Ключові слова: соціально=демографічна характеристика сільських респондентів,
релігійні свята й обряди, таїнства, Церква, віруючі, Галичина, Волинь.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ