СПРОБА ВЛАДИКИ ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА ЗАПРОВАДИТИ КАТОЛИЦЬКУ АКЦІЮ У СТАНІСЛАВІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ

  • Oleh Behen

Анотація

У міжвоєнних роках ХХ ст. Греко=Католицька Церква була втягнена у затяжний
внутрішній конфлікт, пов’язаний з баченням майбутнього розвитку самобутності
цієї інституції. Греко=католицьке духовенство поділилося на два табори – з
орієнтацією просхідною (візантійською) та прозахідною (латинською). Це
розходження загострилося знову у середині 1930-х років, що було наслідком
запровадження у Галицькій митрополії Католицької Акції. У цій розвідці  проаналізовано діяльність товариства „Скала”, яке було створене єпископом
Григорієм Хомишиним для поширення ідей Католицької Акції у Станіславській
єпархії. Діяльність товариства відзначалася певною регіональною специфікою та
виражала погляди прозахідного (латинського) табору греко-католицького духовенства.
Ключові слова: Греко-Католицька Церква, Григорій Хомишин, Станіславівська єпархія, Католицька Акція, Товариство „Скала”.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ