ЗАКАНАДАЎСТВА РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ АБ “ЗМЕШАНЫХ” ШЛЮБАХ І ЯГО АСАБЛІВАСЦІ Ў ЗАХОДНІХ ГУБЕРНЯХ (КАНЕЦ XVIII – ПЕРШАЯ ТРЭЦЬ ХІХ СТ.)

  • Natallia Anofranka

Анотація

Розглянуто генезис законодавчої бази щодо змішаних шлюбів на території західних
губерній Російської імперії наприкінці XVIII – першої третини ХІХ ст. Визначено, що
в перші десятиліття після приєднання тут продовжували діяти правила Трактату
1768 р., і лише з 1830=х рр. складається нова державна законодавча база.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ