БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКІЯ ФАЛЬКЛОРНЫЯ СУВЯЗІ: ВОБРАЗ КАЗАКА Ў БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ЛЮБОЎНАЙ ПЕСНІ

  • Yanina Hrynevich

Анотація

Образ козака в білоруській любовній пісні має багато інтерпретацій. Він
зображується мужнім воїном, добрим молодцем з усіма характерними для нього
рисами, а також персонажем з досить низькими моральними якостями.
Присутність образу козака в білоруських та українських любовних піснях указує на
фольклорні взаємозв’язки між цими народами.
Ключові слова: любовна лірична пісня, образ козака.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА ПЕРЕЖИТКИ ЯЗИЧНИЦТВА