САЛЯРНЫЯ СІМВАЛЫ Ў ДЭКОРЫ НАРОДНАГА ЖЫЛЛЯ НА ТЭРЫТОРЫІ ЗАХОДНЯГА ПАЛЕССЯ (па матэрыялах палявых даследванняў)

  • Sviatlana Bialiaeva

Анотація

У дакладзе разглядаюцца салярныя сімвалы ў дэкоры народнага жылля Заходняга
Палесся, выяўляюцца і аналізуюцца характэрныя для гэтага рэгіёна кампазіцыі з
выявамі сонца, праводзяцца паралелі з архітэктурным дэкорам на тэрыторыі Расіі і Украіны.
Ключавыя словы: салярныя матывы, круг, сонечны дыск, разетка, крыж.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА ПЕРЕЖИТКИ ЯЗИЧНИЦТВА