РЕЛІКТ «СПОВІДІ ДІЖІ» ЯК ВИЯВ СИНКРЕТИЗМУ ПЕРВІСНИХ І ХРИСТИЯНСЬКИХ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ УКРАЇНЦІВ ПОЛІССЯ

  • Nadiya Boren’ko

Анотація

На території історико=етнографічного регіону України – Полісся збережено багато
архаїчних рис, що вказують на синкретизм первісних і християнських вірувань.
Таким самобутнім явищем є «сповідь діжі» в Чистий четвер перед Пасхою. Автор досліджує час та ареал поширення цього обряду і варіанти народного переказу
про освячення хлібної діжки.
Ключові слова: діжка, сповідь, Бог, сонце, хрест, хліб, очищення, обряд, ритуал,
атрибутика, тлумачення, переказ.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА ПЕРЕЖИТКИ ЯЗИЧНИЦТВА