РЕСТАВРАЦІЯ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ В XIX–XX СТ.

  • Barbara Maria Gawęcka

Анотація

У 1883–1903 роках було проведено реставрацію Перемишльського ка-
федрального собору відповідно до проекту Томаша Прилінського. Рес-
таврація є зразком стилістичного дуалізму. В презбітерії відновлено
готичні елементи, натомість неф залишено бароковий. Під час рестав-
раційних робіт було виконано новий поліхромний живопис і змінено об-
ладнання собору. Проекти вітражів виконував Ян Матейко.
Ключові слова:

Опубліковано
2021-04-06
Розділ
МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЗБЕРЕЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК