ОКЛАДНІ ІКОНИ З ФОНДУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМ. Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

  • Natalia Stepanenko

Анотація

Досліджуються пам’ятки, що зберігаються в музейних зібраннях. Автор
вводить до наукового обігу предмети кінця ХVІІ – початку ХХ ст. із фонду
дорогоцінних металів Дніпропетровського історичного музею, описує
їхні художні особливості, а також звертається до питання про спадкові
родинні ікони.

Ключові слова: окладні ікони, музейна колекція, художній стиль, родин-
на ікона, інформаційний банк.

Опубліковано
2021-04-06
Розділ
МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЗБЕРЕЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК