СВІТОГЛЯДНИЙ СИНКРЕТИЗМ НАРОДНИХ ВІРУВАНЬ ПРО ДУШУ

  • Roman Huziy

Анотація

На основі аналізу етнографічних і фольклорних відомостей у статті по-
казано давні світоглядні джерела та синкретичний характер народної
анімалогії, типологічні та етнолокальні риси низки традиційних уявлень
і вірувань українців про душу.
Ключові слова: душа, уявлення, вірування, народна анімалогія.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
МІФОЛОГІЯ ТА САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ФОЛЬКЛОР ТА МІФОЛОГІЯ