АНАЛІЗ РЕЛІГІЙНОГО ОБРАЗУ НАХМАНА БРАЦЛАВСЬКОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄКТИВНОГО ТА СУБ’ЄКТИВНОГО

  • Larysa Moskalenko

Анотація

Автор робить спробу проаналізувати феномен релігійного лідерства на
прикладі Нахмана Брацлавського через призму взаємодії об’єктивного та
суб’єктивного. Об’єктивне розглядає як історичний фон, ситуативний ландшафт та потреби пастви, що впливають на формування ідеологічної основи
віровчення. Суб’єктивне пропонує як особисті риси лідера, комунікаційні засоби, що впливають на формування сприйняття особи як лідера.
Ключові слова: релігійний лідер, адепти, ідеологія, історичний фон,  об’єктивний елемент, суб’єктивний елемент, релігійні комунікації.

Опубліковано
2021-02-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : СХІДНА ФІЛОСОФІЯ