ІСТОРІОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО СИНКРЕТИЗМУ

  • kostiantyn Nedzelskiy

Анотація

Піднімається питання про необхідність розробки концепції філософії вітчизняної історії, в якій релігія та церква розглядаються як глибинні рушійні
сили історичного процесу. Звертається увага на особливості впливу українського релігійного синкретичного світогляду на історію України. Згідно
з цим автор доводить, що релігійно-міфологічний та християнський типи
світогляду мають різне функціональне значення в процесах етнічного збереження та національного самовизначення українського народу.
Ключові слова: історіософія, релігійний синкретизм, міфологічний світогляд, християнське віровчення, історія України, нація.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ДУХОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ