ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ДУХОВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

  • Ganna Korzh

Анотація

Розглядається історична пам’ять як духовна актуалізація історичного
часу у його загальнолюдському та особистісному вимірах, як джерело
вічних смислів та історичної суверенності народу.
Ключові слова: історична пам’ять, історичний час, християнство, сакральне, політична метатеорія.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ