ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ “ЖИТІЙ” СВЯТИХ ЯК АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

  • Violetta Lappo

Анотація

Присвячено провідним аспектам культу святих у християнській традиції
та філософському осмисленню життя і “житія” святих як прояву діалектичної суперечності поміж реальним та ідеальним. Наголошено, що вирішення означеної суперечності дозволить виявити аксіологічну парадигму у формуванні особистості.

Ключові слова: аксіологічна парадигма, житіє, життя, ідеалізація, канонізація, культ, поклоніння, святість, святий.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ