ТЕКСТОЛОГІЧНІ РОЗБІЖНОСТІ МІЖ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИМ ПАТЕРИКОМ ТА “ПАТЕРИКОНОМ” СИЛЬВЕСТРА КОСОВА

  • Ievgeniia Sakal

Анотація

Аналізуються доктринальні відмінності між середньовічною та ранньомодерною пам’ятками київської православної думки. Головним джерелом
дослідження є “Патерикон” (1635 р.) Сильвестра Косова, т. зв. переклад Києво-Печерського патерика польською мовою. Автор “Патерикону” намагається знайти третій шлях між католицькою та протестантською
догматичними традиціями, утім, з більшим взоруванням на католицькі зразки та прихованим опонуванням протестантському вченню.
Ключові слова: “добрі діла”, кальвіністська ідея передвизначення, “митарства”, аскетичні подвиги, чернечі обітниці. 

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА: ІСТОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ