ЕТНІЧНИЙ ЧИННИК У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ У ПЕРІОД ЇХНЬОГО СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)

  • Roman Sitarchuk

Анотація

Досліджується еволюція українських протестантських організацій у Російській
імперії, в роки національних змагань та за радянської влади. Виявлено вплив
етнічного чинника на становлення і розвиток конфесій баптистів, євангельських
християн та адвентистів сьомого дня.
Ключові слова: еволюція, етнос, протестанти, Церква, українські землі.

Опубліковано
2021-02-22
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА