РОЛЬ АРХИЄПИСКОПА ВОЛОДИМИРА СТЕРНЮКА В ЛЕГАЛІЗАЦІЇ УГКЦ У 1988-1991 РОКАХ

  • Taras Bublyk

Анотація

Розповідається про архиєпископа Володимира Стернюка, довголітнього місцеблюстителя глави УГКЦ, який фактично очолював Церкву в час її підпільного
існування. Автор звертає особливу увагу на роль та участь архиєпископа в боротьбі грекоBкатоликів за свої права в 1980Bх – на початку 1990Bх рр., аналізуючи і як його позитивний вклад, так і прорахунки.
Ключові слова: греко-католики, архиєпископ Володимир Стернюк, легалізація.

Опубліковано
2021-02-22
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА