СТЕРЕОТИПНІ УЯВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ПРО «ШТУНДУ»

  • Tetyana Tchorzevska

Анотація

Присвячено одному з актуальних аспектів проблеми взаємодії людини та
соціального простору у традиційній культурі: опозиції «свій – чужий». Зокрема,
розглянуті уявлення/ставлення окремих локальних груп – православних і протестантів, на матеріалах українського села.
Ключові слова: стереотип, уявлення, свій, чужий, православні, протестанти.

Опубліковано
2021-02-22
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ВІРУЮЧІ В ДОБУ РАДЯНСЬКОГО АТЕЇЗМУ