СТАВЛЕННЯ ПРОТЕСТАНТІВ ДО ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ (1906–1980)

  • Tetiana Savchuk

Анотація

Простежено ставлення протестантських конфесій до виконання військового
обов’язку протягом ХХ століття. Вказано на неоднозначність та поліваріантність
ставлення віруючих до військової служби. Встановлено, що в цьому питанні віруючі
вимушені були балансувати між державною владою, релігійними постановами та своєю совістю.
Ключові слова: протестанти, віруючі, військовий обов’язок, армія, державна влада.

Опубліковано
2021-02-22
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ВІРУЮЧІ В ДОБУ РАДЯНСЬКОГО АТЕЇЗМУ