ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СКОРОЧЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ СЕРЕДИНИ 1940-Х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1970-Х РОКІВ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ

  • Julia Pomaz

Анотація

Стаття присвячена історіографічному дослідженню процесів закриття культових
об’єктів у ході атеїстичного наступу середини 40-х – першої половини 70-х років
ХХ ст. Висвітлюються основні підходи сучасних вітчизняних дослідників до вивчення даного питання.
Ключові слова: атеїстична політика держави, державно*церковні відносини, культові пам’ятки, церковна мережа.

Опубліковано
2021-02-21
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ВІРУЮЧІ В ДОБУ РАДЯНСЬКОГО АТЕЇЗМУ