ВНУТРІШНЬОПАРАФІЯЛЬНЕ ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД НА ДОНЕЧЧИНІ У СЕРЕДИНІ 40-Х – НАПРИКІНЦІ 50-Х РОКІВ ХХ СТ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

  • Ilja Lukovenko

Анотація

Проаналізовано внутрішньопарафіяльне життя православних громад Донецької
єпархії з часу визволення краю від німецьких окупантів до початку 60-х рр. ХХ ст.
Акцент зроблено на внутрішніх конфліктах у громадах, що були спричинені внутрішнім устроєм громад та фінансовим фактором.
Ключові слова: Донецька єпархія, православна парафія, внутрішньо парафіяльний конфлікт.

Опубліковано
2021-02-21
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ВІРУЮЧІ В ДОБУ РАДЯНСЬКОГО АТЕЇЗМУ