“НЕВІДОМІ” СТОРІНКИ ПІДГОТОВКИ ЛЬВІВСЬКОГО СОБОРУ 1946 Р. (НА ОСНОВІ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ)

  • Ivan Zulyak

Анотація

На основі вперше введених автором у науковий обіг архівних документів, що
перебували до останнього часу під грифом “цілком таємно”, висвітлюються
“невідомі” сторінки підготовки Львівського собору 1946 р., що призвів до
насильницької ліквідації грекоBкатолицької церкви у Західній Україні. Оцінюються
насильницькі дії органів УНКВС у Львівській, Тернопільській, Станиславівській та
Дрогобицькій областях; характеризується моральна шкода, завдана не лише
грекоBкатолицькій церкві в цілому, але й її конкретним представникам зокрема.
Ключові слова: Західна Україна, греко-католицька церква, Львівський собор, органи НКВС, агентурна мережа.

Опубліковано
2021-02-21
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ВІРУЮЧІ В ДОБУ РАДЯНСЬКОГО АТЕЇЗМУ