РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПОДІЛЛІ У 30-ТІ РОКИ XX СТ.

  • Valeriy Nesterenko
  • Valerij Storczovj

Анотація

Розглядається діяльність Римо-католицької церкви на Поділлі в часи утвердження
на українських теренах тоталітарного комуністичного режиму. Аналізуються
основні методи і прийоми репресивної політики радянської влади щодо римоB
католиків. Робота написана на основі маловідомих архівних матеріалів.
Ключові слова: Римо*католицька церква, священик, конфесія, репресії, політика,
костьол, комісія, Польща, заслання.

Опубліковано
2021-02-21
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ВІРУЮЧІ В ДОБУ РАДЯНСЬКОГО АТЕЇЗМУ