ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ (1917 – ПЕРША ПОЛОВИНА 20-Х РР. ХХ СТ.)

  • Alevtina Ignatusha

Анотація

Проаналізовано суспільноBполітичні, конфесійні та особистісні фактори виникнення
протестантської преси в Україні у 1917 – першій половині 20Bх рр ХХ ст. – в умовах
національноBдемократичної революції та утвердження радянської влади.
Ключові слова: протестантизм, преса, журнали, релігійна політика влади.

Опубліковано
2021-02-01
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ХРИСТИЯНСТВО, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ТА ВИКЛИКИ МОДЕРНОСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ