Церква Ісуса Христа святих останніх днів в контексті формування свободи віросповідань в Україні

  • Howard Biddulph

Анотація

На основі власних спостережень автор статті розповідає, як поставала в Україні
нова для неї Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, як вона одержала законодавчо
визначене становище в Українській державі. З’ясовано основні поняття «терпимості»,
«віротерпимості», «нетерпимості» в сфері релігії. Виділено етапи у формуванні релігій-
ної свободи в Україні, періоди розвитку державно-церковних відносин. Аргументовано
доведена різниця між Україною та іншими державами колишнього СРСР у її ставленні
до релігійних меншин. Докладно описується історія взаємин між державними органами
влади і ЦІХСОД. Глибоко аналізується державна релігійна політика України, яка дала
можливість утвердитися принципам релігійнгої свободи.
Ключові слова: Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, свобода віросповідань,
релігійна свобода, державно-церковні відносини, Україна

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ