ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОКРУЗІ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

  • Oksana Karlina

Анотація

Розглянуто стан унійних парафій декількох деканатів Тернопільського округу на
1814 рік, які в церковно-адміністративному відношенні упродовж деякого часу
підпорядковувались відновленій Луцькій греко-католицькій єпархії. Зроблено
висновок про збереження структури греко-католицької церкви у тій частині Східної
Галичини, яка входила до складу Російської імперії в 1809–1815 рр., не дивлячись
на політику ліквідації цієї церкви, що проводилась російським урядом на Волині.
Ключові слова: грекоBкатолицька церква, Луцька унійна єпархія, наполеонівські війни, візитація, Тернопільський округ.

Опубліковано
2021-01-24
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ