ОБСТАВИНИ ПОВЕРНЕННЯ «БЛАГОЧЕСТИВИХ» ПАРАФІЯН ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО УНІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ СТ.

  • Ruslana Sheretyuk

Анотація

На основі архівних документів з’ясовуються обставини повернення новонавернених православних парафіян Правобережної України до Унійної церкви
наприкінці ХVІІІ ст., а також реакція світських і церковних структур Російської імперії на цей процес.
Ключові слова: російське самодержавство, імператор Павло І, Правобережна Україна, Російська православна церква, Унійна церква, архівні документи.

Опубліковано
2021-01-24
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ