АДНОСІНЫ КАТАЛІЦКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА ДА КАНФЕСІЙНАЙ ПАЛІТЫКІ ЎРАДУ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў 60-Я ГГ. XIX СТ.

  • Alena Firynovich

Анотація

Проаналізовано відносини католицького духовенства і віруючих західних губерній
Російської імперії та заходи конфесійної політики уряду під час і після повстання
1863–1864 рр. Досліджено їхню реакцію на закриття костелів, монастирів і
навернення місцевого населення у православ’я.
Ключові слова: повстання 1863–1864 рр., конфесійна політика, Російська імперія, римо-католицьке духовенство, віруючі.

Опубліковано
2021-01-24
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ