РОЛЯ ВЫПУСКНІКОЎ КАТАЛІЦКІХ ДУХОЎНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ У КУЛЬТУРНА АСВЕТНІЦКІМ ЖЫЦЦІ ЗАХОДНІХ ГУБЕРНЯЎ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў КАНЦЫ XVIII–XIX СТ.

  • Raisa Zianiuk

Анотація

Досліджено діяльність католицького духовенства у культурноBосвітньому житті
західних губерній Російської імперії в кінці XVIII–XIX ст., визначаються основні
напрямки культури й освіти, в яких найбільшу роль відіграли випускники
католицьких духовних навчальних закладів.
Ключові слова: Російська імперія, католицький духовний навчальний заклад,
Католицька церква, римсько-католицьке духовенство, унійне духовенство, культура та освіта.

Опубліковано
2021-01-24
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ