Міжцерковна та державно-церковна діяльність УАПЦ у міжвоєнний період

  • Viktoria Zaporozhets

Анотація

Детально аналізується специфіка та особливості міжцерковної та державно-
церков ної діяльності. Доводиться, що міжцерковна діяльність УАПЦ у міжвоєнний
період була зосереджена на діалозі з обновленцями, а також з різними релігійними
православними рухами, які підтримували незалежність церкви та її україноцен-
тричну позицію. Висвітлюється, що радянська влада задля зникнення УАПЦ ви-
користовувала як створення нових релігійних (православних) організацій, так і
жорстоко переслідувала представ ників кліру та знищувала храми.
Ключові слова: УАПЦ, міжвоєнний період, міжцерковні стосунки, державно-
церковні відносини, радянська влада

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ