ВИВЧЕННЯ ОРЕСТОМ ЛЕВИЦЬКИМ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

(за матеріалами публікацій вченого у періодиці)

  • Lyubov Zayets

Анотація

Характеризується зміст публікацій видатного українського історика, археографа, белетриста останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. Ореста Левицького, що були вміщені
у періодичних виданнях тогочасних історичних науковоBгромадських товариств і
стосувалися історії релігії та Церкви на Правобережній Україні, зокрема на Волині.
Ключові слова: О. Левицький, релігія, Церква, Правобережна Україна, періодика, публікації.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ