ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В ДОНБАСІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • Larysa Moiseenko

Анотація

Розглянуто господарську діяльність християнських конфесій в Донбасі в кінці XIX – на початку XX століть. Проаналізовано види господарської діяльності християнських конфесій; визначено специфіку, результативність та ефективність цієї діяльності; з’ясовано фактори, що сприяли або заважали економічній діяльності християнських конфесій.
Ключові слова: економічна діяльність, християнські конфесії, духовенство, єпархія, консисторія, церковно-майнове право.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ