АДРАДЖЭННЕ ЦАРКОЎНЫХ ПРАВАСЛАЎНЫХ БРАЦТВАЎ У РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў 1860-Я ГАДЫ – ПАЧАТКУ ХХ СТ.

  • Valiantsina Yanouskaya

Анотація

Аналізується проблема відродження церковних православних братств у Російській
імперії в 1860Bх рр. – на початку ХХ ст. і з’ясовуються причини відродження братств,
відмінності в умовах і цільовій спрямованості їхньої діяльності порівняно з братським рухом кінця ХVІ – ХVІІ століття.
Ключові слова: церковні православні братства, братський церковний рух, Російська
імперія, Російська православна церква, землі колишнього Великого князівства Литовського, віруючі.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ