КНИГАРНІ ЦЕРКОВНИХ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

  • Oksana Sazhok

Анотація

Розглянуто ведення книжкової торгівлі церковними православними братствами
Волинської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Відмічена
життєспроможність братських книгарень, з’ясовані основні причини закриття
деяких з них; визначена культурно-освітня роль цих братських інституцій на Волині.
Ключові слова: Волинська губернія, церковні православні братства, книгарні.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ