ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я У XIX СТОЛІТТІ

  • Natalia Gydima

Анотація

В даній статті розглядаються питання господарської діяльності православних
монастирів Середнього Подніпров’я у XIX ст., виявляються чинники ,що вплинули
на стан господарювання в подальшому. Дається характеристика загальних
процесів розвитку сільськогосподарської галузі та промислового виробництва, а
також, визначається роль традиційних доходів та благодійницької діяльності на
користь монастиря в цілісній системі монастирських економій..
Ключові слова :монастир, сільське господарство, промисловість, культова діяльність, монастирські капітали.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ