ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У БРАТСЬКИХ ШКОЛАХ НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

  • Glib Kapustin

Анотація

Досліджено особливості навчальноBвиховного процесу у братських школах на
Волині у другій половині ХІХ ст. Аналізується його морально-релігійна та
національна складові, студіюється викладання навчальних дисциплін, вимог до
викладацького складу тощо.
Ключові слова: православні братства, Російська православна церква, навчально-виховний процес, церковнопарафіяльна школа, релігійно*моральне виховання, «візантійська доктрина».

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ