КИЇВСЬКІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРИ ТА РОЗВИТОК ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

  • Volodymyr Pererva

Анотація

Розглянуто головні аспекти впливу київських, подільських та волинських генерал-губернаторів на еволюцію церковнопарафіяльного шкільництва Правобережної
України другої половини ХІХ століття. Простежено конфлікті ситуації у стосунках
державної та церковної влади, котрі були наслідком намагання генерал-губернаторів перетворити церковнопарафіяльні школи на державні навчальні заклади.
Ключові слова: церковнопарафіяльні школи, київські генерал*губернатори, Руська
Православна Церква, Святійший Синод, київський митрополит, архієрей, російський імператор.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ