ПРАВАСЛАЎНЫЯ БРАЦТВЫ УКРАІНЫ, БЕЛАРУСІ І ЛІТВЫ Ў КАНЦЫ XVIII – ПАЧАТКУ XIX СТ.: ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

  • Alena Filatоva

Анотація

В історіографії ХІХ–ХХІ ст. найбільш дослідженою є історія православних братств
України, Білорусі, Литви в XVI–XVII ст. та у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Найменше вивченим залишається період кінця XVIII – початку ХІХ ст., що
спричинило появу суперечливих суджень про їхнє існування та діяльність.
Ключові слова: православні братства, Православна церква, західні губернії Російської імперії.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ