Церква і держава. Ідеологічна конкуренція та різноприродність як причина перманентного конфлікту

  • Serhiy Zelisko

Анотація

Проведено компаративний аналіз природи Церкви та держави за зовнішніми та вну-
трішніми ознаками. Критерієм оцінки обидвох з досліджуваних об’єктів служать сутнісні
властивості одного з об’єктів – зовнішні у випадку держави та внутрішні у випадку Церкви.
Показано причини і ситуації, які призводять до конфлікту між Церквою та державою та
його невідворотність, виходячи з онтологічної сутності досліджуваних об’єктів.
Ключові слова: церква, держава, суспільство, державно-церковні відносини, по-
літика, нація, імперія, релігія, природа держави, природа Церкви, конфлікт, ідеологія,
віровчення

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ