СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ СЛОБІДСЬКИХ МОНАСТИРІВ У ХVIII–ХІХ СТ.

  • Mykola Yatsyuk

Анотація

Розглянуто проблему становлення господарськоBмайнового комплексу правоB
славних монастирів Слобожанщини у ХVIII–ХІХ ст. Автор виділив основні етапи
формування економічної бази обителей, а також проаналізував характерні
особливості структурних елементів монастирського господарства у цей період.
Ключові слова: монастирі, церква, господарство, землеволодіння, промисли, ремесла, торгівля, Слобідська Україна.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ