ДУХОВНІ СУДИ В ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ МИРЯН XVIII СТОЛІТТЯ

  • Iryna Petrenko

Анотація

Досліджено, що у XVIII ст. духовний суд мав двоякий характер: з одного боку, він
являв собою суто церковну установу, а з другого – виступав на рівні з судом
світським. З 20-х років XVIII ст. у компетенції суду перебували лише справи про
незаконні шлюби і розлучення. Структура судів визначалася як двоступенева, де
вище місце посідала духовна консисторія, на другій сходинці знаходилися духовні
правління в протопопіях і намісництвах.
Ключові слова: духовні (церковні) суди, шлюбно-сімейні відносини, Руська Православна Церква, конфлікт.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ