МІСЦЕ ГАЛИЦЬКОГО ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ РУСІ КІНЦЯ ХІХ СТ.: ОЧІКУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ Й ПОЗИЦІЯ КЛІРУ

  • Natalia Kolb

Анотація

Розглянуто позиції, які станом на кінець ХІХ ст. посідало в національному русі українців Галичини грекоBкатолицьке парафіяльне духовенство, ставлення українських політичних течій щодо доцільності збереження Церквою й священством позицій впливової сили в суспільноBполітичному русі народу й міркування щодо цього самого кліру.
Ключові слова: Галичина, греко-католицьке парафіяльне духовенство, суспільно-політичне життя, українські політичні течії.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В ГАЛИЧИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ ПРОТЯГОМ 1772 – 1914 РОКІВ