ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ І ПРАЦІ М. ШАШКЕВИЧА (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

  • Ivan Palamar

Анотація

Розглядається значення ідей та праці М. Шашкевича (1811–1843), священика і
поета, першого подвижника національно-культурного відродження Галицької
України, який упровадженням народної мови в літературу, церковне життя і школу
сприяв пробудженню національної свідомості галицьких українців, для вирішення
життєвих проблем сучасної України.
Ключові слова: національно*культурне відродження, самоусвідомлення, символіка,
національно*християнські цінності, мова богослужіння.

Опубліковано
2021-01-18
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В ГАЛИЧИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ ПРОТЯГОМ 1772 – 1914 РОКІВ