Праблематыка выкладання тэматыкі новае рэлігійнасці: каталіцызм і саенталогія

  • Siarhei Anoshka

Анотація

Представлено роздуми про проблеми викладання курсу нових релігійних течій у
католицьких школах та університетах. Труднощі полягають у невідповідності понятійно-
термінологічного апарату, який використовується у школах та вишах, реальному змісту
постмодерних релігійних течій. Визначено головне завдання викладача, який займається
проблематикою нової релігійності – активізувати фокус критичного мислення учнів з
метою розвитку навичок виділення істотних і менш важливих ознак релігії. Приділено
увагу методиці викладання курсу з релігієзнавства, яка спрямована на виховання у мо-
лоді критичного підходу до читання оригінальних текстів і порівняння їх з полемічними
текстами дослідників, а також зіставлення їх зі своєю власною релігійною традицією.
Ключові слова: католицизм, культ, методологія, саєнтологія, секта, педагогіка, про-
блема термінології

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПИТАНЬ