ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (50-ТІ РОКИ XIX – ПОЧ. XXСТ.)

  • Vasyl Menko

Анотація

Проаналізовано науковий доробок та внесок істориків російської історичної школи
другої половини XIX ст. у вивчення проблеми походження церковних братств
України та Білорусі. Висвітлено особливості розвитку історіографії в контексті
тогочасних умов розвитку, показано основні напрямки та досягнення.
Ключові слова: братства, митрополія, церква.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ