ПРОТОКОЛИ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ СИНОДІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕФОРМАЦІЇ В ПОЛЬЩІ XVI-XVII СТ.

  • Stanislav Cherkasov

Анотація

Охарактеризовано документальний комплекс синодальних протоколів як складову
частину джерельної бази з історії польської Реформації. Проаналізовано
інформаційний потенціал, ступінь репрезентативності та політематичність
змістовного наповнення досліджуваного виду джерел, окреслено експертний
внесок дослідників до проведення їх наукової розробки.
Ключові слова: Реформація, протестантизм, Польське королівство, історичне джерело, синод, протокол, документальний комплекс.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ