ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КНИГОДРУКУВАННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)

  • Lyudmila Gursky
  • Lesya Gursky

Анотація

Йдеться про виникнення книгодрукування в Україні та видавничу діяльність
православних братств, спрямовану на формування національної самосвідомості й
захист української православної духовності.
Ключові слова: книгодрукування, друкарня, друк, видання, література, православні
братства, просвітницька діяльність, культурно-освітній центр, національна самосвідомість, слов’янські народи.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ