ПРАВОСЛАВНА ВІРА В ЖИТТІ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

  • Oleksandr Savchuk

Анотація

Розглядається питання ставлення запорозького козацтва до православної віри, а
також досліджується вплив, який справило православ’я на релігійне життя
козацького війська.
Ключові слова: Запорожжя, запорозьке козацтво, церква, релігійне життя,
релігійність, православна віра.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ