«ОБОРОННА ІДЕЯ» ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЗАЦТВА

  • Lyubov Yakiminska

Анотація

Проаналізовано «оборонну ідею» українського козацтва як христового воїнства.
Досліджується еволюція даної ціннісної орієнтації в фольклорній творчості у
післякозацький період в трьох часових проміжках: дорадянському, радянському
та пострадянському на матеріалах Степового Побужжя.
Ключові слова: «оборонна ідея», христове воїнство, козацтво, Степове Побужжя.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ